Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Văn hóa, Tranh cãi| Karaoke kẹo kéo có hại nhiều hơn có lợi.

Cơn sốt karaoke kẹo kéo, xách tay giá rẻ, dễ dàng di chuyển, khi cần là có, đã len lỏi vào mọi xóm làng, góc phố. Ở đâu có ăn nhậu là ở đó c...

~ Tranh cãi: Công nghệ thông tin làm gia tăng số người thất nghiệp

# Công nghệ thông tin, trong đó máy tính chủ yếu dùng để xử lý thông tin. # Hiện nay nhiều thiết bị thông minh ra đời cho phép kết nối với m...

~ Tranh cãi: Học 5 lớp tiểu học trong 1 năm

# Bộ não và phát triển bộ não liên quan đến học tập # Trẻ em với bộ não phát triển chưa hoàn chỉnh sẽ khó khăn hơn trong nhận thức. # Khi bạ...

~ Tranh cãi: Bỏ hoàn toàn chữ viết tay

# Bút/viết mực, bút bi,... là phương tiện để biểu diễn thông tin. # Máy tính và công cụ soạn thảo đang thay thế chữ viết truyền thống. # Hơn...

~ Tranh cãi: Báo chí sẽ trở thành quá khứ

# Tranh cãi:  Báo chí trên giấy sẽ trở thành quá khứ của thời đại thông tin

~ Tranh cãi: Bài tập về nhà là một sự lãng phí thời gian

# Tranh cãi:  Cấm giao bài tập về nhà   Bài tập về nhà là một sự lãng phí thời gian

~ Tranh cãi: Mỗi đứa trẻ nên có một điện thoại di dộng

# Tranh cãi:  Mỗi đứa trẻ nên có một điện thoại di dộng

~ Tranh cãi: Mọi người tin rằng internet mang lại điều hại nhiều hơn lợi

# Tranh cãi:  Mọi người tin rằng internet mang lại điều hại nhiều hơn lợi The internet brings more harm than good