Tìm kiếm trang này

~ Tranh cãi: Học 5 lớp tiểu học trong 1 năm

# Bộ não và phát triển bộ não liên quan đến học tập
# Trẻ em với bộ não phát triển chưa hoàn chỉnh sẽ khó khăn hơn trong nhận thức.
# Khi bạn học lớp 1 bạn không thể làm bài toán sao * ở sách giáo khoa.
# Điều kỳ lạ là bạn làm tốt khi bạn trở thành phụ huynh.

Học chương trình tiểu học lúc 12 tuổi được đề xuất và nghiên cứu.