Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Trộm bồn cầu, chuyện khó tin nhưng đã xảy ra ở anh

Trộm bồn cầu, chuyện khó tin nhưng đã xảy ra ở anh

|Sản phẩm| Báo cháy và chữa cháy thông minh

1-Xem qua để có chút liên hệ sản phẩm (hài ước) 2- Chức năng -Tự động điều khiển phun nước nhằm khống chế đám cháy. -Gửi cảnh báo đế...

VTMS: INTERNET CỦA MỌI THỨ NHÀ THÔNG MINH [V2]

INTERNET CỦA MỌI THỨ NHÀ THÔNG MINH Internet của mọi thứ (Internet of Things- IoT) ⌘ Trước đây bạn có chiếc điện thoại chỉ nghe và viết, gửi...

Biến máy tính PC thành thiết bị IoT cho nhà thông minh và điều khiển máy tính hoạt động bằng giọng nói.

൹. Máy tính cá nhân là thiết bị thông dụng và phổ biến trong mọi gia đình, chúng ta có thể biến chúng thành thiết bị IoT cho nhà thông minh ...

|Phân tích|Video Balun thiết bị chuyển tín hiệu không cân bằng unbalance sang tín hiệu cân bằng balance và ngược lại.

൹.  Trong khi triển khai hệ thống truyền dẫn tín hiệu hình ảnh chúng ta bắt gặp thiết bị có tên Video Balun. Video Balun được sử dụng để loạ...

AI Home sẽ thay thế Smart Home vào cuối năm 2018

൩. Khi mới bắt đầu, nhà thông minh đơn giản được hiểu là có thể điều khiển thiết bị qua điện thoại thông minh hoặc từ một bảng điều khiển cả...

Một số điểm cần lưu ý khi vận hành và sử dụng nhà thông minh

Sau khi hệ thống Nhà thông minh được đưa vào sử dụng, việc vận hành chúng để phát huy hiệu quả thì vai trò của người sử dụng(NSD) quan trọng...