Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

VTMS: INTERNET CỦA MỌI THỨ NHÀ THÔNG MINH [V2]

INTERNET CỦA MỌI THỨ NHÀ THÔNG MINH Internet của mọi thứ (Internet of Things- IoT) ⌘ Trước đây bạn có chiếc điện thoại chỉ nghe và viết, gửi...

|Bkav, Nghi án| Bằng cách nào? Công ty an ninh mạng Bkav đã xảo quyệt tung video vượt tính năng Face ID của Apple.

൩. Những ngày qua công ty an ninh mạng Bkav đã chứng minh rằng họ đã vượt qua tính năng FaceID mở khóa bằng khuôn mặt trên iPhone X và công...

Thông tin trang

Được khởi tạo và vận hành bởi Võ Thanh Minh Điện thoại: 0919.501.905 Email: vtminhvt@gmail.com