Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Biến máy tính PC thành thiết bị IoT cho nhà thông minh và điều khiển máy tính hoạt động bằng giọng nói.

൹. Máy tính cá nhân là thiết bị thông dụng và phổ biến trong mọi gia đình, chúng ta có thể biến chúng thành thiết bị IoT cho nhà thông minh và sử dụng chúng vào một số mục đích như: ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện các ứng dụng trên máy tính như nghe nhạc, xem phim,...
 

൹. Để thực hiện điều này cần những thứ sau:
1. Thiết bị Google Home hoặc Google Mini hoặc Amazon Echo
2. Máy tính cá nhân laptop hoặc để bàn desktop
3. Tạo một tài khoản và sử dụng dịch vụ PushBullet
4. Tải ứng dụng Pushbullet Windows App và cài đặt lên máy tính.
5. Tải phần mềm Push2Run và cài đặt lên máy tính.
6. Tạo một tài khoản trên dịch vụ của IFTTT

൹. Ý nghĩa của các dịch vụ trên
1. IFTTT cho phép kết nối giữa dịch vụ của Google Home và dịch vụ PushBullet.
2. Push2Run là phần mềm được cài trên máy tính và nhận lệnh từ PushBullet thông qua "Access Token" để thực hiện câu lệnh bằng tiếng anh được gán tương ứng với các ứng dụng trên máy tính.

൹. Ứng dụng vào nhà thông minh
Sử dụng máy tính như các thiết bị giải trí, tạo các kịch bản sở thích về âm nhạc; tạo tiếng động nhằm xua đuổi trong kịch bản an ninh.