Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Phân tích|Video Balun thiết bị chuyển tín hiệu không cân bằng unbalance sang tín hiệu cân bằng balance và ngược lại.൹.  Trong khi triển khai hệ thống truyền dẫn tín hiệu hình ảnh chúng ta bắt gặp thiết bị có tên Video Balun. Video Balun được sử dụng để loại bỏ tín hiệu nhiễu khi truyền tín hiệu hình ảnh từ camera đến đầu ghi (DVR) của hệ thống camera an ninh.
൹.  Thấu hiểu nguyên tắc hoạt động sẽ giúp triển khai một sản phẩm công nghệ đạt chất lượng, hiệu suất cao, giữ trọn vòng đời sản phẩm.
൹.  Hai dây dẫn bằng kim loại đồng được sử dụng để truyển tín hiệu. Truyền không cân bằng (-un) hai dây được sử dụng để truyền tải trong đó: một dây chứa tín hiệu (signal), dây còn lại trung hòa (common).
൹. Truyền không cân bằng chỉ cho phép truyền đi với khoảng cách gần bởi vì khả năng chịu nhiễu (EMI) là rất kém, một tác nhân gây nhiễu sẽ làm thay đổi dữ liệu tín hiệu và bên nhận không có cơ hội để sửa lỗi.

൹.  Khắc phục tình trạng nhiễu khi truyền đi xa, gần nguồn gây nhiễu, người ta sử dụng truyền cân bằng (-ba). Khác với truyền không cân bằng(-un), truyền cân bằng (-ba) sử dụng cả hai dây để truyền tín hiệu lệch pha nhau 180 độ, gồm pha tín hiệu dương (+ve) và pha tín hiệu âm (-ve).

൹. Một tác nhân gây nhiễu (màu đỏ) làm thay đổi giá trị điện áp trên cả hai dây (như hình vẽ).
 
൹. Giả sử rằng tác nhân gây nhiễu là 1 volt, tác động đồng thời lên hay dây -ve và +ve.


൹. Điện áp cho một tín hiệu bình thường(không bị nhiễu) nhận được là: (+ve) - (-ve) = (2v) - (-2v) = 4volt
൹. Nguồn gây nhiễu đã làm thay đổi trên hai dây cùng một giá trị 1 volt làm cho điện áp trên pha dương +ve = 2v+ 1v = 3v, trên pha âm -ve là -2v + 1v = -1 v.
 
൹. Điện áp tín hiệu nhận được sau khi bị nhiễu (+ve) - (-ve) = (3v) - (-1v) =4 volt. Như vậy giá trị tín hiệu nhận là 4 volt, giá trị tín hiệu nhận được trùng với tín hiệu gốc, hay nói cách khác nhiễu đã được loại bỏ bằng phương pháp cân bằng.