Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Nhận định| Cuộc cách mạng về năng lượng tiếp theo là gì?

Pin lưu trữ có đặc điểm nổi trội hơn cả Pin Lithium hiện nay được nhận định sẽ có tác động mạnh mẽ vào những thứ hiện có như điện thoại, lưu...

|Nhận định| Vào năm 2018 công nghệ nào được đưa vào thế hệ điện thoại tiếp theo?

Trong lúc iPhone 8/X của Apple và Samsung Notes 8 chưa đến tay người dùng, thì ta đi bàn tiếp công nghệ nào sẽ được đưa vào điện thoại trong...

[Nhận định] Tiếp theo sẽ là gì. Những dấu móc phát triển công nghệ từ 1995 đến 2015

# Năm 1995: Đánh dấu bằng hệ điều hành Windows 95 # Năm 1996: Giới thiệu Java Development Kit 1.0 cho nền tảng: Solaris, Windows, Mac OS và ...

[Nhận định] Sẽ có chức năng sort by để sắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại

Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng, trong gọn gàng hơn Bạn muốn sắp xếp lại các biểu tượn...

[Nhận định] Sẽ có chức năng sort by để sắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại

# Xắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng, trong gọn gàng hơn # Bạn muốn sắp xếp lại các biểu ...

[Nhận định] Sẽ có chức năng khóa cảm ứng của màn hình

# Sẽ có chức năng khóa cảm ứng để vô hiệu cảm ứng tạm thời đối với màn hình cảm ứng. # Điều đó rất có ích và tránh phiền toái khi cho trẻ em...