[Nhận định] Tiếp theo sẽ là gì. Những dấu móc phát triển công nghệ từ 1995 đến 2015

# Năm 1995: Đánh dấu bằng hệ điều hành Windows 95
# Năm 1996: Giới thiệu Java Development Kit 1.0 cho nền tảng: Solaris, Windows, Mac OS và Linux 


# Năm 1998: Tên miền Google được đăng ký ngày 15/9/1997 và công ty được thành lập 4/9/1998 với vài nhân viên.

# Năm 2002: Phiên bản đầu tiên của .NET Framework được giới thiệu bởi Microsoft

# Năm 2004: Facebook được giới thiệu bởi Mark Zuckerberg.

# 2006: Blu-ray Disc, chuẩn nén video MPEG-2 được giới thiệu.


# 2007: Steve Jobs giới thiệu iPhone đầu tiên với phiên bản 4GB và 8GB


# 2009: Máy in 3D được giới thiệu và đưa vào ứng dụng


# 2013: Đồng hồ thông minh chạy hệ điều hành Android được giới thiệu bởi Samsung.

# 2014-2015: Internet of Things - Internet của Mọi thứ là khái niệm phổ biến trong năm nay. Đánh dấu là hệ thống nhà thông minh thương hiệu Smarthings đã được giới thiệu tại CES2015.

Related Posts

Không có nhận xét nào: