Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Nhận định] Tiếp theo sẽ là gì. Những dấu móc phát triển công nghệ từ 1995 đến 2015

# Năm 1995: Đánh dấu bằng hệ điều hành Windows 95
# Năm 1996: Giới thiệu Java Development Kit 1.0 cho nền tảng: Solaris, Windows, Mac OS và Linux 


# Năm 1998: Tên miền Google được đăng ký ngày 15/9/1997 và công ty được thành lập 4/9/1998 với vài nhân viên.

# Năm 2002: Phiên bản đầu tiên của .NET Framework được giới thiệu bởi Microsoft

# Năm 2004: Facebook được giới thiệu bởi Mark Zuckerberg.

# 2006: Blu-ray Disc, chuẩn nén video MPEG-2 được giới thiệu.


# 2007: Steve Jobs giới thiệu iPhone đầu tiên với phiên bản 4GB và 8GB


# 2009: Máy in 3D được giới thiệu và đưa vào ứng dụng


# 2013: Đồng hồ thông minh chạy hệ điều hành Android được giới thiệu bởi Samsung.

# 2014-2015: Internet of Things - Internet của Mọi thứ là khái niệm phổ biến trong năm nay. Đánh dấu là hệ thống nhà thông minh thương hiệu Smarthings đã được giới thiệu tại CES2015.