Tìm kiếm trang này

Âm lịch

[Nhận định] Sẽ có chức năng sort by để sắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại

# Xắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng, trong gọn gàng hơn
# Bạn muốn sắp xếp lại các biểu tượng trên 
~chiếc iPhone: dùng ngón tay nhấn giữ yên trên một biểu tượng (icon) trên màn hình iPhone cho đến khi thấy các biểu tượng biến lắc lư, rung động. Khi đó bạn có thể: (1)Di chuyển biểu tượng từ vị trí này đến vị trí khác, từ trang này đến trang khác theo ý bạn (2)Hoặc có thể di chuyển lên 1 biểu tượng khác để tạo nhóm biểu tượng đó (3) Để hoàn tất bạn nhấn nút Home 
~chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: dùng ngón tay nhấn giữ cho đến khi một trang màn hình dưới dạng lưới hiện ra và bạn đặt các biểu tượng vào đó.
# Vấn đề xảy ra là: Với số ứng dụng nhiều, bạn khó có thể sắp xếp chúng, mỗi lần thao tác với chỉ một biểu tượng chương trình; biểu tượng được tổ chức các dưới dạng các trang và tình trạng các trang chỉ chứa một vài biểu tượng, mất nhiều thời gian để gom từ 5 trang thành 2 trang ứng dụng chẳng hạn.
# Một chức năng sort by là rất cần thiết trong quản lý màn hình chiếc điện thoại, có thể sắp xếp theo abc hoặc nhóm chủ đề: Business, Social, Finace... Sau khi thực hiện lệnh này các biểu tượng được sắp xếp và theo cách đầy trang này mới chuyển qua trang khác.