Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Nhận định] Sẽ có chức năng sort by để sắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại

Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình điện thoại giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng, trong gọn gàng hơn

Bạn muốn sắp xếp lại các biểu tượng trên
Đối với iPhone: dùng ngón tay nhấn giữ yên trên một biểu tượng (icon) trên màn hình iPhone cho đến khi thấy các biểu tượng biến lắc lư, rung động. Khi đó bạn có thể: (1)Di chuyển biểu tượng từ vị trí này đến vị trí khác, từ trang này đến trang khác theo ý bạn (2)Hoặc có thể di chuyển lên 1 biểu tượng khác để tạo nhóm biểu tượng đó (3) Để hoàn tất bạn nhấn nút Home

Đối với Android: dùng ngón tay nhấn giữ cho đến khi một trang màn hình dưới dạng lưới hiện ra và bạn đặt các biểu tượng vào đó.

Vấn đề: Với số ứng dụng nhiều, bạn khó có thể sắp xếp chúng, mỗi lần thao tác với chỉ một biểu tượng chương trình; biểu tượng được tổ chức các dưới dạng các trang và tình trạng các trang chỉ chứa một vài biểu tượng, mất nhiều thời gian để gom từ 5 trang thành 2 trang ứng dụng chẳng hạn.
Một chức năng sortby là rất cần thiết trong quản lý màn hình chiếc điện thoại, có thể sắp xếp theo thứ tự alpha, nhóm chủ đề: Business, Social, Finace hoặc ứng dụng thường xuyên sử dụng. Sau khi thực hiện lệnh này các biểu tượng được tự động sắp xếp và theo cách lấp đầy trang trước mới chuyển tiếp qua trang sau.

Mô tả về chức năng: Chạm và giữ tay vào giữa khoảng trống của màn  hình thì một menu thả xuống với nhiều lựa chọn về cách sắn xếp theo tên, theo lĩnh vực, theo ngày cài đặt...