Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Những cách mới để kiếm tiền trên YouTube

  Những cách mới để kiếm tiền trên YouTube Bài viết này nêu bật những thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2023 của Chương trình Đối tác ...

|CVR,LIVE| Mưa nhiệt đới

  Hình ảnh bên dưới được trực tiếp từ một camera an ninh.

[Họ viết]Một số phần cứng và phần mềm trực tiếp chuyên nghiệp.

1-Trực tiếp trên thiết bị di động từ Youtube Ghi lại và phát trực tiếp từ ứng dụng YouTube. Lưu ý: Để phát trực tiếp trên Yo...

Youtube sẽ hỗ trợ lưu trữ và tính năng tương tự camera anh ninh.

Camera giám sát hiện nay gồm Camera  và DVR để lưu trữ. (Từ nguồn http://dropcam.com/) Youtube đã hỗ trợ chức năng ' sự kiện trực tiếp &...