Tìm kiếm trang này

Sự kiện đã qua: AI (trí tuệ nhân tạo) có cần quan tâm đến đạo đức?

Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong thế kỷ 21 mang đến tương lai đầy hứa hẹn về việc giải phóng những tiềm năng vô hạn, cả tốt và xấu...

Apple kiếm được nhiều tiền hơn cả việc bán iPhone nếu đưa FaceID trở thành dịch vụ nhận dạng khuôn mặt trên nền tảng điện toán đám mây.

Apple brings FaceID to the cloud computing service and builds APIs distributed over the internet.   ൹. Trong lĩnh vực mở khóa thiết bị, App...

|Artificial Intelligence-AI| Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi cách thức hoạt động của Nhà thông minh và An ninh ngôi nhà.

൩. Camera an ninh và cảm biến:  Khởi đầu cho công nghệ bảo vệ ngôi nhà là sử dụng camera và cảm biến, việc này cũng có hiệu quả đáng kể nhằm...