Tìm kiếm trang này

22/4: Ngày trái đất

Ngày Trái Đất (22/4) ra đời cách đây hơn 40 năm có ý nghĩa đặc biệt, là ngày để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên của Tr...

Sự kiện đã qua: AI (trí tuệ nhân tạo) có cần quan tâm đến đạo đức?

Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong thế kỷ 21 mang đến tương lai đầy hứa hẹn về việc giải phóng những tiềm năng vô hạn, cả tốt và xấu...