|CVR,LIVE| Mưa nhiệt đới

  Hình ảnh bên dưới được trực tiếp từ một camera an ninh.

[Phân tích] Các yếu tố quyết định chất lượng và giá cả hệ thống CAMERA an ninh.

Không phải người dùng nào cũng hiểu hết các yếu tố để đánh giá một camera an ninh, k hi lựa chọn hệ thống camera an ninh chúng ta cần lưu ý ...

[Bảo mật, đám mây] Tăng cường bảo mật điện toán đám mây bằng chữ ký điện tử

# Bảo mật là vấn đề được quan tâm nhiều trong công nghệ điện toán đám mây. # Ngoài truy cập bằng mật khẩu các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp ...

Youtube sẽ hỗ trợ lưu trữ và tính năng tương tự camera anh ninh.

Camera giám sát hiện nay gồm Camera  và DVR để lưu trữ. (Từ nguồn http://dropcam.com/) Youtube đã hỗ trợ chức năng ' sự kiện trực tiếp &...

Điện toán đám mây có bảo mật dữ liệu không

Nhiều người đang ghi ngại về tính bảo mật và an toàn thông tin trên nền tảng điện toán đám mây (CC - Cloud Computing) Dữ liệu được bảo vệ bằ...