Tìm kiếm trang này

Điện toán đám mây có bảo mật dữ liệu không

Nhiều người đang ghi ngại về tính bảo mật và an toàn thông tin trên nền tảng điện toán đám mây (CC - Cloud Computing)

Dữ liệu được bảo vệ bằng khóa: có thể là mật khẩu, chữ ký số,....

Xác suất bao nhiêu cho một người chọn đúng khóa, mất bao nhiêu thời gian để một siêu máy tính tìm ra khóa, đó chính là bảo mật.

Internet là không biên giới, nếu muốn bảo mật theo cách thông thường thì hãy bỏ chúng vào tủ và khóa chúng lại.