Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Bkav, Nghi án| Bằng cách nào? Công ty an ninh mạng Bkav đã xảo quyệt tung video vượt tính năng Face ID của Apple.൩. Những ngày qua công ty an ninh mạng Bkav đã chứng minh rằng họ đã vượt qua tính năng FaceID mở khóa bằng khuôn mặt trên iPhone X và công ty này đã cảnh báo rằng nhận dạng khuôn mặt không phải là cách an toàn. 

൩. Khi tung video lên Youtube và một bài báo bằng tiếng anh trên trang mạng của họ, một số báo nước ngoài đã trích dẫn lại, một số chuyên gia bảo mật đã cho rằng Bkav trình diễn một cách khuất tất.

൩. Và video được tung ra có khả năng liên quan đến việc PR cho chiếc máy điện thoại thông minh Bphone do họ sở hữu

൩.  Xem video trình diễn của họ trước khi đi phân tích một vài điểm khuất tất này.൩. Apple đã thông báo người dùng rằng trường hợp song sinh(twins) và anh chị em có khuôn mặt giống nhau có thể độ chính xác giảm sút và gây nhầm lẫn (Xem tuyên bố của Apple tại https://support.apple.com/en-us/HT208108). Chính điểm này có thể tạo lòng tham quảng bá.

൩. Khuất tất ở chổ video của Bkav không bao gồm việc học khuôn mặt của iPhone X, các chuyên gia cho rằng nhân viên Bkav đã cho học khuôn mặt trên mô hình trước để thực hiện việc nhận dạng cho cả khuôn mặt mô hình và khuôn mặt thật. Nhằm cố tình đưa vào hạn chế về trường hợp sinh đôi Apple đã thông báo.


 ൩. Để làm điều ngược lại này không có nhiều khó khăn, trước hết ta cho iPhone X học khuôn mặt thật, sau đó tiến hành che chắn từng phần của khuôn mặt thật, từ đó đánh dấu các vùng  quan trọng trên khuôn mặt, làm cơ sở để tái tạo mặt nạ đánh lừa iPhone X.

൩. Sau khi có các vùng tái tạo quan trọng, một mặt nạ được tạo thành, tiến hành xóa Face ID đối với khuôn mặt thật và cho iPhone X học lại khuôn mặt tái tạo, kiên trì lặp lại và sửa chữa trên mặt nạ cho đến lúc việc nhầm lẫn như trường hợp anh em sinh đôi sẽ diễn ra.

൩.  Theo đánh giá quá trình này khó diễn ra trong đời thật, muốn mở iPhone của người khác trước hết phải có khuôn mặt thật, trong trường hợp video thì chủ sở hữu iPhone X chính là người của Bkav vì vậy họ có thể làm điều đó. Và họ không thể làm vậy với một chiếc iPhone đã cài FaceID của người khác sở hữu.