Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Phân tích| Bitcoin là tiền ảo hay tiền thực?


* Công nghệ blockchain mới là bản chất của vấn đề.
* Coin chỉ các đồng tiền kỹ thuật số nói chung
 

൹. Liên hệ sau đây giúp bạn hình thành khái niệm ban đầu về đồng tiền điện tử:

Nếu bạn lấy camera và chụp ảnh một tờ tiền giấy và có thể làm cho bức ảnh đó đảm bảo tính chất của tiền giấy như: lưu thông được, tính bền lâu, tính chia nhỏ, chống làm giả... thì bức ảnh đó có thể thay thế tiền đồng tiền giấy và bức ảnh đó có thể dễ dàng trao đổi qua lại bằng email.

൹. Bitcoin là tiền kỹ thuật số, không phải tiền ảo.
 
Ai cũng có quyền mơ ước một đồng tiền tồn tại trên máy tính và ưu việt hơn để thay thế đồng tiền giấy đã tỏ ra hạn chế trong giao dịch. Và tác giả người Nhật bản có tên Satoshi Nakamoto đã làm ra thuật toán máy tính không những có đầy đủ các tính chất của đồng tiền giấy mà còn có nhiều ưu điểm vượt bậc.

Một chuỗi #hash sinh ra bởi thuật toán tồn tại trên máy tính đảm bảo tất cả tính chất của một loại tiền tệ và còn có nhiều ưu điểm hơn tiền giấy nên người ta nghĩ đến thay thế tiền giấy truyền thống để giao dịch.


Bitcoin là đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên được tạo ra bởi các máy đào, các máy đào được trả công do đảm nhận việc mã hoá các khối dữ liệu; xác minh giao dịch và ghi chúng vào sổ cái được phân bố ngang hàng.

൹. Một số tổ chức tín dụng đã nhanh chóng áp dụng.
Họ đã nhận thấy ưu điểm của blockchain và đã tạo ra đồng tiền ngang giá, bằng cách nếu thu về 1 tỷ đô la thì tung ra 1 tỷ coin và sử dụng coin này để giao dịch cho thuận tiện, an toàn trên nền tảng blockchain, số coin được đơn vị quản lý phát hành, và không cần đến cộng đồng đào Coin như trường hợp Bitcoin, vì vậy đầu tư vào đồng ngang giá này sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận, coin này chủ yếu dành cho các ngân hàng và tổ chức, cá nhân sử dụng để mua bán trao đổi hàng hoá.


൹. Sàn giao dịch coin
Vấn đề: tôi chuyển coin cho anh, anh không chuyển tiền cho tôi, hoặc ngược lại.


Sàn giao dịch (S) là trọng tài đảm bảo việc giao dịch chuyển nhượng tiền coin diễn ra an toàn giữa bên mua và bên bán, sàn giao dịch đứng ra đảm bảo cho cả bên bán(A) và bên mua(B): bên bán A chuyển coin đến ví sàn S, Bên B chuyển tiền đến tài khoản bank sàn S, sàn S chuyển coin đến B và chuyển tiền đến A. Giao dịch kết thúc. 


൹. Cháy sàn, sàn lừa đảo:

Khi bên bán và bên mua đã thực hiện đầy đủ các quy định của sàn S, cả bên bán và mua đã chuyển Coin và tiền đến sàn nhưng sàn đã không thực hiện đúng nghĩa vụ đảm bảo của mình.


൹. Sàn đa cấp, coin đa cấp: là sàn tạo ra xây dựng mạng lưới để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư vào coin và kiếm lợi, người tham gia được sở hữu coin thay thế và coin này chỉ có giá trị trên sàn đa cấp và các người chơi trên cùng sàn đó. Đồng coin trên sàn này dùng để thực hiện nhiệm vụ đa cấp, thường không có giá trị tương đương để thay thế đồng tiền giấy. Sàn đa cấp sẽ sập khi không còn người chơi mới, người chơi cuối cùng là người mất trắng.

Lời kết:
- Hiểu để nắm giữ cơ hội và loại bỏ các rủi ro trong thời đại công nghệ.
- Tiền kỹ thuật số là tương lai mua bán giữa cái đại lý trang bị trí tuệ nhân tạo (AI Bots), đó là sự trao đổi mua bán giữa các AI mà không hề có sự tham gia của con người.

#VTMS #VTMSOLUTIONS #BITCOIN