|Fake, App| Một phiên bản giả mạo của ứng dụng WhatsApp có hơn một triệu lượt tải về trước khi bị gở xuống kho ứng dụng CH Play

൩. Google vừa xóa phiên bản giả mạo WhatsApp xuống khỏi kho ứng dụng sau khi nó có hơn 1 triệu lượt tải về.

൩.Ứng dụng có tên "Update WhatsApp Messenger" xuất hiện như một phiên bản nâng cấp của "WhatsApp Inc.".

൩.Một người dùng trên mạng xã hội Redit thông báo rằng quảng cáo được hiển thị trên ứng dụng và có khả năng cài phần mềm vào thiết bị người dùng.
  
Sự cố này đánh dấu nhiều rủi ro khác cho người sử dụng khi cài đặt phần mềm từ cửa kho CH Play của hệ điều hành Android.