|Fake, App| Một phiên bản giả mạo của ứng dụng WhatsApp có hơn một triệu lượt tải về trước khi bị gở xuống kho ứng dụng CH Play

൩. Google vừa xóa phiên bản giả mạo WhatsApp xuống khỏi kho ứng dụng sau khi nó có hơn 1 triệu lượt tải về. ൩. Ứng dụng có tên "Update ...