Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Video] Điều khiển thiết bị bằng sóng Radar với dự án Project Soli

൹. Hoạt động của bàn tay chính là dữ liệu để điều khiển, mục đích của dự án là sử dụng các chuyển động 3D của bàn tay để điều khiển thiết bị ví như việc kiểm soát âm lượng của máy tính, bạn chỉ cần thực hiện thao tác vặn chiếc volunm khi đó cảm biến sẽ phân tích để tăng hoặc giảm âm lượng dựa vào hoạt động của các ngón tay.

൹.  Dự án tạo ra một cảm biến chụp chuyển động của bàn tay với độ chính xác 1 milimét sự chồng chéo giữa các ngón tay trong không gian 3D, để thực hiện công việc này công nghệ radar phù hợp hầu hết các yêu cầu đặt ra.

൹.  Cần tạo ra một cảm biến Radar đủ nhỏ để phù hợp với mọi thiết bị như điện thoại, đồng hồ thông minh.

൹.  Giai đoạn cuối cùng của dự án là phát hành API cho các nhà phát triển để giúp họ tạo ra các ứng dụng, dự kiến thời gian phát hành vào cuối năm.
Bạn có thể vào biểu tượng bánh răng cưa để xem phụ đề tiếng việt