Công nghệ mới: Định luật Moore về sản xuất chip sắp bị phá vỡ

Theo SCMP, bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, tác giả gồm các nhà khoa học từ TSMC, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Quốc...

[Video] Điều khiển thiết bị bằng sóng Radar với dự án Project Soli

൹. Hoạt động của bàn tay chính là dữ liệu để điều khiển, mục đích của dự án là sử dụng các chuyển động 3D của bàn tay để điều khiển thiết bị...