Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Internet] Những con số mà bạn chưa biết: Số điện năng tiêu thụ cho thiết bị mạng hôm nay: 2,555,562 MWh# Số người sử dụng Internet toàn cầu: 3,248,875,426 người
# Tổng số website toàn cầu: 955,672,218.
# Số lần tìm kiếm trên google năm nay: 1,445,130,657,781
# Số người viết blog năm nay: 1,335,938,069 bài viết 
# Số lượt xem video trên Youtube năm nay: 3,128,314,080,687 
# Số ảnh được tải lên Instagram năm nay: 84,427,671,488 
# Số người dùng hoạt động trên Facebook:1,499,897,595
# Số người dùng hoạt động trên Google+: 1,684,315,091
# Số người dùng hoạt động trên Pinterest: 97,934,200
# Số cuộc gọi thực hiện qua Skype năm nay: 54,233,806,524
# Số may tính được bán năm nay: 215,022,224
# Số điện thoại được bán năm nay: 1,940,356,599
# Số Gigabyte dữ liệu trao đổi qua internet năm nay: 872,186,404,233GB
# Số điện năng tiêu thụ cho thiết bị mạng năm nay: 1,001,133,792MWh
(nguồn internetlive)