Tìm kiếm trang này

Chữ ký điện tử và cung cấp dịch vụ theo cách dùng chừng nào trả chừng đó.

# Giao dịch qua internet ngày càng phổ biến và giúp giảm bớt công sức, góp phần vào cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực như: thuế, ngân hàng, bán hàng,...
# Chữ ký điện tử là phương tiện để xác định dữ liệu dưới dạng tập tin (văn bản, hình ảnh, video) thuộc về tổ chức, cá nhân nào
# Thiết bị dùng để ký đó là một thiết bị phần cứng được cắm vào cổng usb có tên gọi là USB Token
# Một số nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
①Nhà cung cấp Viettel-CA
②Nhà cung cấp VNPT-CA
③Nhà cung cấp CK-CA
④Nhà cung cấp BKAV-CA
⑤Nhà cung cấp FPT-CA
⑥Nhà cung cấp New-CA
⑦Nhà cung cấp Vina-CA (SmartSign)
⑧Nhà cung cấp CA2 (Nasenncom)
⑨Nhà cung cấp Safe-CA
 # Tuy nhiên, hiện tại các giao dịch của cá nhân, doanh nghiệp sử dụng đến chữ ký điện tử không nhiều chủ yếu tập trung ngành thuế.
# Giá thiết bị và duy trì mỗi năm hơn 1 triệu đồng. 
# Dùng chừng nào trả chừng đó có nghĩa là mỗi chữ ký được định giá và dùng nhiều thì trả phí nhiều, dùng ít trả phí ít. Điều này vừa mang tính hợp lý cao, đồng thời bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.