Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Facebook, Giải Pháp| Ngăn chặn tin giả mạo mới nhất và khả năng liên kết với dịch vụ kiểm tra tin tức bên thứ 3.

൩. Sau nhiều phàn nàn về tin tức giả tạo được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook, có cả các vấn đề liên quan đến chính trường ...

[Bảo mật] Thông tin bị lấy từ ứng dụng đăng nhập ủy quyền.

# Cùng lúc sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng trình duyệt. # Một số trang cho phép bạn đăng nhập ủy quyền bằng các tài khoản như facebook, goog...