Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|Facebook, Giải Pháp| Ngăn chặn tin giả mạo mới nhất và khả năng liên kết với dịch vụ kiểm tra tin tức bên thứ 3.

൩. Sau nhiều phàn nàn về tin tức giả tạo được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook, có cả các vấn đề liên quan đến chính trường nước Mỹ, trong đó tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng trên trang mạng twitter của mình về một số tin tức giả mạo.

൩. Trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn tin tức giả mạo, Facebook kết nối với tạp chí bảo thủ của mỹ mang tên Weekly Standard  và một số đối tác kiểm chứng tin tức thực tế khác trong các cuộc đàm phán mới đây nhất.

 ൩. Facebook nói họ đã làm việc với các trang web kiểm tra thực tế như Snopes và PolitiFact, một người dùng có thể đánh dấu câu chuyện họ đang đọc là sai trái và Facebook chi trả cho công việc này. Nếu bản tin được dịch vụ kiểm tra tin tức bên thứ 3 hoặc người dùng đánh dấu là sai, một người khác cố gắng chia sẽ thì một khuyến cáo tranh chấp được thông báo.

  ൩. Liệu dịch vụ bên thứ 3 có trung lập  về cách đánh giá hay không và nhiều người tin rằng Facebook phát triển mạnh đến bây giờ là do nền tảng của sự tự do chia sẽ.

൩. Đây cũng có thể  là cách làm của Mark Zuckerberg nằm trong nỗ lực nhằm xoa dịu khi bị chỉ trích mạnh mẽ đặc biệt trong trong lĩnh vực chính trị Mỹ.
 
൩. Công việc kiểm tra tin tức giả mạo vượt ra ngoài khả năng của mạng xã hội lớn nhất này. Người sử dụng Facebook sẽ có thể là cộng tác trong việc kiểm tra tin tức giả mạo và họ được trả tiền cho việc này, việc đánh dấu tin giả mạo của người dùng  được kiểm chứng lại bởi dịch vụ bên thứ ba và các quy tắc chặt chẻ từ Facebook để tránh những lạm dụng phát sinh.