Công nghệ lấy oxy và nhiên liệu hydro từ muối dưới băng trên sao Hỏa

  Các nhà khoa học phát triển một hệ thống điện phân cho phép khai thác oxy và hydro từ các hồ nước dưới băng trên hành tinh đỏ. Các phương ...