Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

K2-18b: Hành tinh có thể có sự sống cách Trái đất 111 năm ánh sáng

Kính viễn vọng James Webb vừa phát hiện ra 2 khí quan trọng là CO2 và CH4 trong bầu khí quyển của K2-18b, một hành tinh cách Trái đất 111 nă...

Sự sống dựa trên silicon: Khác biệt và khả năng tồn tại

Trong vũ trụ rộng lớn, sự sống có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự sống dựa trên carbon, như chúng ta biết, là phổ biến nhất. ...

Có thể đang có sinh vật sống ở mặt trăng sao Mộc Europa

Bằng cách tìm ra con đường vận chuyển oxy từ bề mặt xuống đại dương ngầm, nhóm khoa học gia Mỹ có lẽ đã tháo bỏ rào cản cuối cùng về khả năn...

Tàu thăm dò NASA tìm thấy tàn tích của sự sống trên sao Hỏa

Các nhà khoa học từ NASA cho biết tàu thăm dò Curiosity của cơ quan này đã phát hiện ra bằng chứng các chỉ số cho thấy có muối hữu cơ trên s...