Tìm kiếm trang này

Phân tích: Ấn Độ rút tờ tiền mệnh giá cao nhất khỏi lưu thông có ý nghĩa gì

Quyết định loại bỏ tờ 2000 rupee của Ấn Độ có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế của họ Một tờ tiền Rupee của Ấn Độ được nhìn thấy trong bức ảnh...

Những phát hiện mới nhất về sự sống ngoài hành tinh năm 2021

Tờ Live Science điểm lại một số nghiên cứu và phát hiện đáng chú ý nhất trên hành trình săn tìm sự sống ngoài hành tinh mà giới thiên văn th...

Thợ săn người ngoài hành tinh công bố tìm thấy người cao 20m ở Nam Cực

Thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring khẳng định anh phát hiện người ngoài hành tinh ở Nam Cực thông qua Google Earth, nhưng NASA nó...