Nồng độ CO2 trong khí quyển Trái đất tăng cao kỷ lục

Đây là thông tin do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) cho biết vào ngày 8/6. Theo NOAA, dữ liệu đo được từ Đài quan sát Mauna Loa ở H...