Apple chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Ví tiền điện tử  Bitcoin  là BitPay Prepaid Mastercard của người dùng ở Mỹ hiện có thể thêm vào Apple Wallet và Apple Pay, đồng nghĩa với vi...

Bitcoin tăng 10% vì tuyên bố của Elon Musk

Giá bitcoin đã tăng hơn 10% trong ngày 8-2 lên mức cao kỷ lục, sau khi Tesla tuyên bố họ bỏ ra 1,5 tỉ USD để mua bitcoin Trong hồ sơ gửi lên...

|Phân tích| Bitcoin là tiền ảo hay tiền thực?

* Công nghệ blockchain mới là bản chất của vấn đề. * Coin chỉ các đồng tiền kỹ thuật số nói chung   ൹. Liên hệ sau đây giúp bạn hình thành k...