Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Short] Đốt cháy thêm 55.338.883 $SHIB

Trong 24 giờ qua, đã có tổng cộng 55.338.883 #SHIB mã thông báo bị đốt cháy và 8 giao dịch. Cho đến nay, tổng số 410.302.093.313.848 #SHIB mã thông báo (41.03021 %) đã được đốt cháy từ nguồn cung ban đầu là 1,000,000,000,000,000 (triệu tỷ). #shibarmy
Phần mềm khai thác:
0xe1Eb38763483eeAB5432071a5f3fDe1f38BDe027