Tìm kiếm trang này

Động vật đa bào đầu tiên tồn tại trên Trái Đất

Nghiên cứu gene hé lộ, sứa lược có thể là nhóm động vật đa bào đầu tiên xuất hiện dù chúng có hệ thần kinh phức tạp hơn bọt biển. Hormiphora...