Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

Tại sao Australia đầy rẫy động vật kịch độc?

Hệ sinh thái thích hợp và sự cố ngẫu nhiên khiến Australia trở thành vùng đất hứa cho những động vật sử dụng vũ khí sinh học là nọc độc. Rắn...

Tinh tinh sử dụng chiến thuật quân sự của con người

Các nhà khoa học phát hiện tinh tinh sống ở Bờ Biển Ngà tiến hành giám sát lẫn nhau để tránh xa hoặc kích động xung đột, tương tự con người....

Động vật đa bào đầu tiên tồn tại trên Trái Đất

Nghiên cứu gene hé lộ, sứa lược có thể là nhóm động vật đa bào đầu tiên xuất hiện dù chúng có hệ thần kinh phức tạp hơn bọt biển. Hormiphora...