Tìm kiếm trang này

Đám cháy lâu đời nhất thế giới trường tồn 6.000 năm

AUSTRALIA - Đám cháy ngầm bên dưới núi Wingen ước tính đạt mức nhiệt 1.000 độ C, len lỏi qua than với tốc độ 1 m mỗi năm. Khói bốc lên từ nú...

Động vật đa bào đầu tiên tồn tại trên Trái Đất

Nghiên cứu gene hé lộ, sứa lược có thể là nhóm động vật đa bào đầu tiên xuất hiện dù chúng có hệ thần kinh phức tạp hơn bọt biển. Hormiphora...

Núi có thể mọc cao tới đâu trên Trái Đất?

Các nhà địa chất học ước tính một ngọn núi trên Trái Đất có thể mọc cao hơn đỉnh Everest tới 1,6 km nếu nó hình thành từ quá trình núi lửa. ...

Kháng thể lạc đà vô hiệu hóa biến thể Delta

Loại kháng thể từ lạc đà có tác dụng vô hiệu hóa mạnh mẽ với biến chủng lây nhiễm mạnh Delta, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở tình nguyện viên...