Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới nằm ở nước nào?

Vào thời điểm tới tháng 9 năm 2021

Trung Quốc: 
Máy tính lượng tử Jiuzhang của Trung Quốc được cho là có khả năng xử lý tới khoảng 76 qubit. Jiuzhang đã đạt được một số kỷ lục trong việc thực hiện tính toán lượng tử, đặc biệt là trong việc thực hiện các phép tính lượng tử phức tạp.

Mỹ:
Máy tính lượng tử lớn thứ 2 thế giới là máy tính lượng tử Sycamore của Google.

Máy tính lượng tử Sycamore của Google có 53 qubit và đã thực hiện được một thí nghiệm gọi là "nhiệm vụ ngẫu nhiên tạo ra số", được công bố trong một bài báo trên tạp chí tự nhiên vào tháng 10 năm 2019.

Tuy nhiên, có nhiều dự án và nghiên cứu khác đang được tiến hành ở nhiều nước khác, nhằm phát triển máy tính lượng tử mạnh mẽ hơn trong tương lai.