Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới nằm ở nước nào?

Vào thời điểm tới tháng 9 năm 2021 Trung Quốc:  Máy tính lượng tử Jiuzhang của Trung Quốc được cho là có khả năng xử lý tới khoảng 76 qubit....

Chiếc máy tính mạnh nhất thế giới

Những hệ thống máy tính lượng tử với hàng trăm nghìn đến hàng triệu qubit đang được IBM, Google phát triển, dự kiến hoàn thành trong 10 năm ...