Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Google đang mở rộng các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên trên toàn cầu trong phân phối quảng cáo

Xin chào Nhà quảng cáo!

Như đã thông báo trước đây, Google đang mở rộng các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên trên toàn cầu trong hoạt động phân phát quảng cáo. Các biện pháp bảo vệ này sẽ áp dụng cho Tài khoản Google của những người dùng trên độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản kỹ thuật số nhưng dưới 18 tuổi ("thanh thiếu niên"), và bổ sung cho các biện pháp bảo vệ đã được triển khai ở Châu Âu và Châu Úc. Cùng với việc ra mắt chính sách quảng cáo mới này cho thanh thiếu niên, chúng tôi sẽ:
• Tắt tính năng cá nhân hoá quảng cáo
• Ngăn các danh mục quảng cáo nhạy cảm phân phát

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Tính năng cá nhân hoá sẽ tắt trên tất cả sản phẩm, đồng thời, tính năng lọc mẫu quảng cáo sẽ bắt đầu áp dụng trên YouTube, Quảng cáo hiển thị của Google và Display & Video 360 và sẽ mở rộng sang các sản phẩm khác theo thời gian. Vui lòng đọc chính sách này để biết những danh mục quảng cáo nào có thể sẽ bị hạn chế đối với thanh thiếu niên. 

Bạn không cần phải làm gì thêm.

Các biện pháp bảo vệ trước đây được thiết lập để đáp ứng các quy định hướng tới trẻ em, như Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), Age Appropriate Design Code (AADC), và Australia Online Safety Act (AU OSA), sẽ tiếp tục áp dụng nếu phù hợp.

Trân trọng!

The Google Ads Team