Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Sách: Cuộc sống luôn lạc quan nhưng luôn sẵn sàng cho điều xấu nhất

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện thăng trầm lên xuống nhưng bạn đã sẵn sàng đối phó với chúng từ trước thì bạn có thể xua chúng đi rất dễ dàng.

Biết cách đón nhận khó khăn giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, và nó cũng sẽ giúp tôi không bị bất ngờ. Cuộc sống của chúng ta cũng lên xuống bất thường như mọi thứ ở Wall Street. Lên xuống, thịnh suy là chuyện bất khả kháng, cho nên sẵn sàng đón nhận chúng là ổn hết.

Đôi khi tôi tự hỏi sao mình cứ muốn mang vào mình những thử thách mới và to tát làm chi. Sự thua lỗ luôn luôn có thể xảy ra lắm chứ. Nếu có chuyện trục trặc, mình có thể xử lý được không? Về sau mình có tự hỏi: Tại sao mình đã làm chuyện đó? Lúc đó mình nghĩ sao? Tôi thực sự là một người rất cẩn thận, và điều này khác với một người bi quan. Hãy xem nó như sự suy nghĩ tích cực, với nhiều kiểm nghiệm thực tế.