Tìm kiếm trang này

Sách: Nếu có thể, cố tránh bắt tay

Một vài nhà quản lý kinh doanh rất tin tưởng vào những cái bắt tay chặt. Tôi không tin tưởng gì vào những cái bắt tay. Thật là một thói quen kinh khủng. Tôi thường gặp trường hợp một người nào đó rõ ràng là đang bệnh, cảm lạnh hay cúm, tiến lại phía tôi, “Chào ông Trump, tôi muốn được bắt tay ông". Về mặt y học, đây là dịp để mầm bệnh lây lan. Tôi ước gì ông ta theo phong tục người Nhật, cúi đầu khi chào hỏi, thì hay biết mấy.

Tệ nhất là phải bắt tay khi đang ăn. Có lần một người từ trong toilet nhà hàng bước ra, đang vẫy vẫy tay có vẻ tay ông ta còn ướt vì ông ta đã không dùng khăn lau. 

Trông thấy tôi, ông ta bước lại bàn tôi và nói : “Chào ông Trump, ông thật là vĩ đại. Cho phép tôi được bắt tay ông nhé". Tôi biết rằng nếu lúc đó tôi không bắt tay ông thì ông ta sẽ nói xấu tôi suốt ba mươi năm sau cũng chưa hết. Tôi cũng biết rằng nếu bắt tay ông, tay tôi sẽ dính đầy vi trùng, hoặc ai biết cái quái quỷ gì ông mang ra từ phòng vệ sinh. Tôi có một sự lựa chọn. Trong trường hợp này tôi quyết định bắt tay ông ta, và tôi sẽ không tiếp tục bữa ăn nữa, vì bấy giờ tôi có hơi lên cân nên như thế cũng tốt !