Việt Nam nằm ở đâu trong bảng xếp hạng mức độ thành thạo tiếng anh trên Worldatlas

Theo www.worldatlas.com, Việt Nam có thứ hạng 31 với mức độ: Vừa phải-Moderate Proficiency

2016 RankCountry2016 Score2016 Band
1Netherlands72.16Very High Proficiency
2Denmark71.15Very High Proficiency
3Sweden70.81Very High Proficiency
4Norway68.54Very High Proficiency
5Finland66.61Very High Proficiency
6Singapore63.52Very High Proficiency
7Luxembourg63.20Very High Proficiency
8Austria62.13High Proficiency
9Germany61.58High Proficiency
10Poland61.49High Proficiency
11Belgium60.90High Proficiency
12Malaysia60.70High Proficiency
13Philippines60.33High Proficiency
14Switzerland60.17High Proficiency
15Portugal59.68High Proficiency
16Czech Republic59.09High Proficiency
17Serbia59.07High Proficiency
18Hungary58.72High Proficiency
19Argentina58.40High Proficiency
20Romania58.14High Proficiency
21Slovakia57.34Moderate Proficiency
22India57.30Moderate Proficiency
23Dominican Republic57.24Moderate Proficiency
24Bulgaria56.79Moderate Proficiency
25Spain56.66Moderate Proficiency
26Bosnia and Herzegovina56.17Moderate Proficiency
27South Korea54.87Moderate Proficiency
28Italy54.63Moderate Proficiency
29France54.33Moderate Proficiency
30Hong Kong54.29Moderate Proficiency
31Vietnam54.06Moderate Proficiency
32Indonesia52.94Moderate Proficiency
33Taiwan52.82Moderate Proficiency
34Russia52.32Low Proficiency
35Japan51.69Low Proficiency
36Uruguay51.63Low Proficiency
37Macau51.36Low Proficiency
38Costa Rica51.35Low Proficiency
39China50.94Low Proficiency
40Brazil50.66Low Proficiency
41Ukraine50.62Low Proficiency
42Chile50.10Low Proficiency
43Mexico49.88Low Proficiency
44Morocco49.86Low Proficiency
45Peru49.83Low Proficiency
46United Arab Emirates49.81Low Proficiency
47Ecuador49.13Low Proficiency
48Pakistan48.78Low Proficiency
49Colombia48.41Very Low Proficiency
50Panama48.08Very Low Proficiency
51Turkey47.89Very Low Proficiency
52Tunisia47.70Very Low Proficiency
53Guatemala47.64Very Low Proficiency
54Kazakhstan47.42Very Low Proficiency
55Egypt47.32Very Low Proficiency
56Thailand47.21Very Low Proficiency
57Azerbaijan46.90Very Low Proficiency
58Sri Lanka46.58Very Low Proficiency
59Qatar46.57Very Low Proficiency
60Venezuela46.53Very Low Proficiency
61Iran46.38Very Low Proficiency
62Jordan45.85Very Low Proficiency
63El Salvador43.83Very Low Proficiency
64Oman43.44Very Low Proficiency
65Kuwait42.98Very Low Proficiency
66Mongolia42.77Very Low Proficiency
67Algeria41.60Very Low Proficiency
68Saudi Arabia40.91Very Low Proficiency
69Cambodia39.48Very Low Proficiency
70Laos38.45Very Low Proficiency
71Libya37.82Very Low Proficiency
72Iraq37.65Very Low Proficiency

Related Posts

No comments: