Tìm kiếm trang này

Tiếng anh: Viết 10 câu hỏi tiếng anh ở thì quá khứ đơn giản kèm câu trả lời

1. Did you go to school last week? - Yes, I did.  Tuần trước bạn có đi đến trường không? - Vâng, tôi đã đến. 2. Did you speak to your teache...

Việt Nam nằm ở đâu trong bảng xếp hạng mức độ thành thạo tiếng anh trên Worldatlas

Theo www.worldatlas.com , Việt Nam có thứ hạng 31 với mức độ: Vừa phải-Moderate Proficiency 2016  Rank Country 2016 Score 2016...