Cách tính toán để đầu tư hệ thống điện mặt trời / Suất đầu tư điện mặt trời

Cách tính đầu tư điện mặt trời
Để giúp các bạn tự tính toán được thông qua ví dụ sau:
- Gia đình bạn mỗi tháng: 400 kWh (400 chữ)
- Tính công suất dãy tấm Pin là: 400kWh: 135kWh = 2.96 kWp (gần bằng 3kWp, kWp là công suất đỉnh của hệ thống năng lượng mặt trời)
Trong đó, 135kWh là số chữ điện mặt trời tạo ra trong 1 tháng tương ứng với hệ thống điện mặt trời có công suất 1kWp, do 1kWp điện trời tạo ra 4.5kWh/1 ngày, vậy trong 30 ngày là: 30x4.5kWh=135kWh

Như vậy, cần đầu tư hệ thống khoảng 3kWp
- Tương đương 8 tấm pin mặt trời với mỗi tấm có công suất 370Wp.
- Với công suất hệ thống 3kWp, số kWh/chữ điện tạo ra là:
135kWh x 3kWp = 405kWp (chữ điện).

Chi phí đầu tư hệ thống ban đầu
Hệ thống có công suất đỉnh 3kWp là: 61,500,000₫.
(tạm tính, tùy thuộc vào thương hiệu thiết bị, giá tại thời điểm 2019, nay năm 2021 giá rẻ hơn nhiều so với thời điểm giai đoạn 1)

Bao nhiêu năm thu hồi vốn?
- Giá điện trung bình cho 1kWh (1 chữ điện), trong tháng 4/2019 là 2,441đ.
- Số tiền quy đổi do hệ thống năng lượng mặt trời sinh ra mỗi năm: (12 tháng) x (405 kWh/tháng) x (2,441đ) = 11,863,260₫.
- Số năm thu hồi vốn = (Tổng chi phí đầu tư): (Giá trị bằng tiền mỗi năm) = 61,000,000₫: 11,863,260₫ = 5.1 năm.
Sau 5 năm chúng ta hoàn vốn đâu tư, thời gian dùng năng lượng miễn phí còn lại hơn 15 năm với hiệu suất hệ thống còn lại > 83%Điện mặt trời hòa lưới
- Không lo vướng hành lang pháp lý: Theo văn bản số 1532/EVN-KD của EVN với giá mua điện hiện tại 2.134 VNĐ (trong giai đoạn 2: hiện nay đã có văn bản mới thay thế, Giai đoạn 3 hiện này: đang chờ hướng dẫn)
- Khi lượng điện tạo ra không sử dụng thì lượng điện dư thừa sẽ được hòa vào lưới Quốc gia;
- Khi công suất tiêu thụ lớn hơn lượng điện do hệ thống điện mặt trời sinh ra, thì mua điện bằng phần còn thiếu để bù vào sử dụng;
- Công tơ(đồng hồ điện) hai chiều đếm lượng điện bán và mua được EVN lắp đặt miễn phí để đo đếm lượng điện.
- Ban ngày bán ra, ban đêm mua vào; mùa hè bù mùa đông.
- Chi phí đầu tư thấp, dành cho nhóm khách hàng quan tâm về lợi ích kinh tế

Điện mặt trời độc lập
- Không thực hiện việc bán ra lưới cho EVN
- Lượng điện tạo ra dư thừa được lưu trữ vào Pin lithium, Pin sắt, ắc quy,... (gọi chung là hệ lưu trữ)
- Chi phí đầu tư cao, dành cho nhóm khách hàng quan tâm về tiện nghi, không quan tâm về kinh tế.