Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

(Giới thiệu) Đơn hàng cơ bản cho nhà thông minh Samsung Smartthings

Nhằm giúp các bạn đam mê nhà thông minh tạo ra ngôi nhà của riêng mình, tôi xin chia sẽ liên kết (link) một số thiết bị cần thiết để bắt đầu:

smartthings

1. Trung tâm Samsung Smartthings HUB

- Số lượng: 01 cái

- Nơi mua hàng Amazon https://amzn.to/2BIefFM

2. Mạch điều khiển Aeotec

- Số lượng: 20 cái, tương ứng thông minh điều khiển 20 thiết bị điện và chiếu sáng.

- Nơi mua hàng Amazon https://amzn.to/2Ni7Oe7

3. Cảm biển 6 chỉ số Aeotec: chuyển động, cường độ sáng, tia UV, nhiệt độ, độ ẩm, rung động.

- Số lượng: 5 cái.

- Nơi mua hàng Amazon https://amzn.to/2wby6YE