Có bao nhiêu điểm bất thường trong bức ảnh này?

Nếu bạn tìm thấy 21 lỗi trở lên thì bạn chính là thiên tài