Handmade với một số thiết bị công suất lớn.#Võ Thanh Minh  Founder VTMS CO.,LTD
#Liên hệ: 0919.501.905

#Sản phẩm của chúng tôi:
[001]-NHÀ THÔNG MINH (http://bit.ly/2JQNwH5)
[002]-CAMERA AN NINH THÔNG MINH (
http://bit.ly/2JpIU9W)
[003]-BÁO VÀ CHỮA CHÁY THÔNG MINH (
http://bit.ly/2Fg2zXb)
[004]-TƯỚI CÂY THÔNG MINH (
http://bit.ly/2FfNLrF)
[005]-CAMERA NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT. (
http://bit.ly/2Jl01tt)
[006]-ĐIỆN MẶT TRỜI SOLAR (
http://bit.ly/2JmgFJh)

#Chúng tôi trên: