Tìm kiếm trang này

[Xu hướng] Mối quan tâm về công nghệ thông tin - tháng 10/2015

# Thông tin tuyển dụng IT 342.859 tăng 14% so với 10/2014
# Số lần nhấn chuột lên công việc là 16.307.759

Trong đó:
Thiết kế đồ hoạ
231.259
Phân tích dữ liệu
166.098
Kỹ sư phần mềm
140.429
Phân tích kinh doanh
133.929
Quản lý chương trình
101.659
Viết hướng dẫn sản phẩm kỹ thuật
80.351
Quản lý hệ thống
79.157
Kỹ sư công nghệ
65.117
Kỹ sư mạng máy tính
65.015
Phát triển phần mềm
61.795
(theo indeed)