Tìm kiếm trang này

[Phân tích] Internet Of Things đọc là hiểu.

# Có nghĩa là internet cho mọi thứ (IoT= Internet of Things)
# Trước đây bạn có chiếc điện thoại chỉ nghe và viết tin nhắn.
# Với chiếc điện thoại có hỗ trợ sóng 3G bạn có thể làm được nhiều việc hơn: đọc tin tức, nghe nhạc, xem phim, lướt Facebook,... và nhiều thứ khác. Chiếc điện thoại lúc này đã trở thành thứ có kết nối vào internet (hay nó là một phần của IoT)
# Cũng như máy tính, điện thoại trở thành thứ nhận và sinh ra thông tin, dữ liệu (âm thanh, video, hình ảnh, văn bản,...)
# Những thứ quanh bạn cũng thường tiếp nhận dữ liệu hoặc tạo ra dữ liệu như: ô tô, tivi, máy điều hoà, nồi cơm điện... Chúng ta điều khiển hoạt động của chúng bất kỳ nơi đâu và muốn biết thông tin về chúng như: tốc độ, mức nhiên liệu, nhiệt độ, thời gian, vị trí và công suất tiêu thụ.
# Internet là kênh truyền dữ liệu tốt, chi phí thấp và ngày càng trở nên phổ biến đã tạo thuận lợi cho một xu thế kết nối mới IoT.
# Khi đã tham gia vào mạng lưới nó sẽ thành một đối tượng trong thế giới của Internet (Object of Internet-OoI). Một OoT cũng có thuộc tính (attributes) và phương thức (method).
Ví dụ: Một nồi cơm điện có phương thức là mở/ tắt tương ứng với on()/off()
# Cần kết nối một số thứ lại với nhau để trở thành hệ thống  hoạt động hiệu quả hơn.
# Một nền tảng dịch vụ điện toán đám mây đảm nhận việc kết nối một số thiết bị lại với nhau để tạo thành hệ thống thống nhất.
# Mỗi thứ này(OoI) sẽ trở thành một đối tượng lập trình trong nền tảng điện toán.


Ví dụ: Nếu phát hiện ô tô về thì cửa gara mở, sử dụng ngôn ngữ groovy
if (presence_oto.value=="present")
             switch_gara.open()