Tìm kiếm trang này

[Xu hướng] Trí tuệ nhân tạo xu hướng công nghệ - artificial intelligence


# Trí tuệ nhân tạo được quan tâm trong thời gian gần đây, được thể hiện qua các công trình, bài viết và thống kê từ khóa xu hướng của các nhà mạng tìm kiếm.

# Có nhiều ý kiến cho rằng loài người sẽ yếu thế khi trí tuệ nhân tạo thành công và ngược lại cho rằng nó sẽ mang lại lợi ích to lớn.

# Chương trình máy tính Eugene Groostman đã hoàn thành bài trắc nghiệm Turing, không thể phân biệt được đâu là con người và đâu là máy tính sau một loạt câu hỏi của thẩm vấn là người thật

# Các trợ lý ảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo khá thành công như Apple Siri, BackBerry, Microsoft Cortana, Google Assistant, ...

"Trí tuệ nhân tạo đang là xu hướng công nghệ"