Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

[Xu hướng ] 10 exabyte dữ liệu mỗi ngày và xu hướng Big Data

# Mỗi ngày lượng dữ liệu được sinh ra là khoảng 10 exabyte (~ 10 tỷ GB, năm 2014) , chủ yếu từ nguồn mạng xã hội phim ảnh,...

# 1 exabyte ước tính bằng 36000 năm của dữ liệu video HD-TV
# Con số được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015 và thời gian tới

# Một số hãng công nghệ như Intel, IBM đã bắt tay vào tạo ra những công nghệ lưu trữ mới, siêu máy tính Watson của IBM là một trong những công nghệ đó

# Có bao nhiêu dữ liệu giống nhau được chia sẽ, lưu trữ trên toàn mạng internet? đó là một cái nhìn về xử lý dữ liệu lớn Big Data.