Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

[Xu hướng] Robot sẽ thay thế con người từ năm 2015


# "Trong năm 2015, chúng ta sẽ thấy các robot trong dây chuyền sản xuất giúp tăng sản lượng hàng hóa một cách ấn tượng như thế nào" Julie A. Shah - MIT

# Công nghiệp thế giới sẽ thay đổi theo hướng tích cực nhờ vào việc ứng dụng các trí tuệ nhân tạo.

# Các dây chuyền sản xuất hiện đại luôn có mặt của Robot, một số công ty như Amazon đã ứng dụng vào việc chuyển hàng hóa chính xác đến từng vị trí.

# Giao hàng của các công ty thực phẩm Amazon đang thực hiện bằng máy bay không người lái, khách sạn robot đầu tiên xuất hiện ở Nagasaki, Nhật bản với 10 nhân viên robot phục vụ.