Kiếm 10- 15$ cho mỗi lần kiểm thử,đánh giá website

# Giai đoạn sau cùng trong phát triển phần mềm đó là kiểm thử phát hiện lỗi, tính năng và tính đẹp mắt.
# Một số công ty chuyên kiểm thử phần mềm ra đời để đảm nhận việc đó.
# Internet và các công cụ kiểm soát thông minh đã cho phép mọi người trên thế giới tham gia vào quá trình kiểm thử.
# Kiếm 10USD đến 15 USD cho mỗi lần kiểm thử.
# Bạn có thực sự tham gia vào việc kiểm thử website  hay lạm dụng để kiếm tiền.
# Phương pháp cho vấn đề là một phầm chuyên dụng được cài vào máy tính để kiểm tra hành vi và quay toàn bộ video màn hình gửi đi để kiểm chứng bạn đã thật lòng. 


Xem video hướng dẫn


Related Posts

No comments: